CLB

Onze school werkt samen met het CLB Kempen, vestiging Geel.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidzorg en het psychisch en sociaal functioneren. 

Niet alleen op school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als ouder ben je verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind. Als ouder kan je je niet verzetten tegen de kernactiviteiten, signaalfunctie en consultatieve leerlingbegeleiding van het CLB.

Contactgegevens van het CLB: CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding), Stationsstraat 160 – 2440 Geel – Tel. 014 58 85 34

Onze contactpersoon : Lindsay Mattheys, lindsaymatthey@vclb-kempen.be

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. 

Voor meer info: www.clbkempen.be/vestigingen/geel

Zie ook flyer in bijlage.