CORONA

Provincie Antwerpen : wijziging Provincieverordening (preventieve maatregelen wat betreft Covid-19)

Het mondneusmasker moet worden gedragen, vanaf de leeftijd van 12 jaar,  in een straal van 200 meter rond de in- en uitgang van scholen, weliswaar enkel tijdens aankomst en vertrek van leerlingen. 
Vanaf maandag 5 oktober kan er verbaliserend toezicht plaatsvinden door politie Geel.

Extract uit de Provincieverordening:

Art 1: Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om in de publieke ruimte ten allen tijde het mond-neusmasker bij zich hebben.

Art 2 (dat een aanvulling is op art 21bis van het MB):

Het mondneusmasker moet worden gedragen

  • in een straal van 200 meter rond de in- en uitgang van scholen, weliswaar enkel tijdens aankomst en vertrek van leerlingen. De regel geldt voor alle onderwijsinstellingen: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.
  • in de winkelstraten (tijdens de openingsuren van de handelszaken).

Stand van zaken COVID-19
Op dinsdag 1september startte onze school in code GEEL : verhoogde waakzaamheid.

Alle kinderen mogen naar de school komen met inachtname van de geldende regels van de samenleving. Extra handhygiëne, social distancing en extra verluchting van de klas staan voorop.
Indien u twijfelt of uw kind naar school kan , verwijs ik u graag naar de beslissingsboom vanuit onze preventiedienst : zie bijlagen

Voor verdere vragen of bezorgheden omtrent corona kan u bij de directie terecht. 

Kleuterschool
Lagere school