Kinderparlement

Bij aanvang van het schooljaar worden in iedere klas vanaf het tweede leerjaar twee afgevaardigden verkozen. Zij komen minstens één maal per trimester samen met enkele leerkrachten en de directie in het kinderparlement. Hierdoor worden de leerlingen actief betrokken in de schoolwerking: voorstellen vanuit de kinderen worden geformuleerd, besproken en mee uitgewerkt.