Ouderraad

Klik op de foto voor onze site.

De ouderraad wil op een positieve manier bijdragen aan een optimale samenwerking tussen de ouders en het schoolteam. Door het organiseren van vergaderingen en activiteiten trachten zij de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te versterken. De ouderraad rekent hierbij dan ook, op uw steun en bereidwillige hulp. 
Wie wenst deel te nemen aan de ouderraad, kan contact opnemen met de voorzitter: Pieter Van Aerde, 0468/13 14 69.

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.