Schoolbestuur

Het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA) overkoepelt negen regionale vzw’s. Onze school behoort samen met nog 15 scholen tot de regio KOBA Zuiderkempen. 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 
Het schoolbestuur doet tevens beroep op de pedagogische begeleiding van het bisdom Antwerpen om het schoolgebeuren te ondersteunen en uit te bouwen.
 

Schoolbestuur: KOBA Zuiderkempen vzw-Nooitrust 4-2390 MalleVoorzitter: mevr. Roos Jennes
Afgevaardigd bestuurder: mevr. Chris Bellekens Regiohuis: Aardseweg 4 – 2440 Geel, GSM: 0494/10 10 37       e-mail : basisscholen@kobazuiderkempen.be

De plaatselijke verantwoordelijke of gemandateerde voor het schoolbestuur:
dhr. Herman Van Ballaer, Aardseweg 75 – 2440 Geel, 
tel.: 014 72 88 90.