Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in elke school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap)en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een communicatie-en informatie- recht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 schooljaren.

Volgende personen maken deel uit van de schoolraad 2021-2025 : vanuit het personeel: Veerle Sterckx, Lief Willems, Ann Op de Beeck.
Reserve: Els Verschueren. Vanuit de ouders: Carl Bertels,  Bart Goetschalckx, Pieter Van Aerde. Reserve: Else Swinnen. 
Vanuit de lokale gemeenschap: Jill Goormans, Barend Bes en voorzitter Tom Gebruers. De directie is eveneens aanwezig en heeft een adviserende functie.
Ook de voorzitter van het plaatselijk comité of een vervanger is aanwezig.

Afgevaardigen schoolbestuur: Herman Van Ballaer.