Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in elke school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap)en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een communicatie-en informatie- recht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 schooljaren.

Volgende personen maken deel uit van de schoolraad 2017 -2021 : vanuit het personeel: Veerle Sterckx, Lief Willems, Ann Op de Beeck , vanuit de ouders: Tom Gebruers, Carl Bertels,  Evi Roelandts, vanuit de lokale gemeenschap: Jill Goormans, Barend Bes en voorzitter Erwin Nuyts, Otterstraat 32, Geel, erwin.nuyts1@telenet.be
De directie is eveneens aanwezig en heeft een adviserende functie.
Ook de voorzitter van het plaatselijk comité of een vervanger is aanwezig.