Home

         CORONA – BELANGRIJK!!

                         Provincie Antwerpen : wijziging Provincieverordening
                        (preventieve maatregelen wat betreft Covid-19)
     Vanaf maandag 5 oktober kan er verbaliserend toezicht plaatsvinden door politie Geel.
Extract uit de Provincieverordening:
     Art 1: Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om in de publieke ruimte ten allen tijde het mond-neusmaker bij zich hebben. 

Art 2 (dat een aanvulling is op art 21bis van het MB):
Het mondneusmasker moet worden gedragen
·        in een straal van 200 meter rond de in- en uitgang van scholen, weliswaar enkel 
     tijdens aankomst en vertrek van leerlingen.
 De regel geldt voor alle
     onderwijsinstellingen:
kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en
     volwassenenonderwijs.
·        in de winkelstraten (tijdens de openingsuren van de handelszaken). 

     Het mondneusmasker moet worden gedragen, vanaf de leeftijd van 12 jaar,  in
     een straal van 200 meter rond de in- en uitgang van scholen, weliswaar enkel             tijdens aankomst en vertrek van leerlingen.

 

Welkom op onze Sint-Hubertusschool te Geel. Een gezellige basisschool in het zuiden van de Kempen waar er een goede samenwerking is tussen ouders, de parochie Ten Aard en het ganse schoolteam.

De kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar zitten in dezelfde vestigingsplaats, gelegen Aardseweg 2 (vp1). Vanaf het tweede tot en met het zesde leerjaar verblijven de leerlingen in de naburige gebouwen, gelegen Aardseweg 6A (vp2) 

Wij zetten ons dagelijks in om al onze kinderen kwalitatief onderwijs te bieden, vanuit het leerplan ZILL (Zin In Leren, zin in Leven) van het katholiek onderwijs.

Op deze website vindt u heel wat informatie over onze schoolwerking. Mochten er nog vragen of bezorgdheden zijn, kan u steeds contact opnemen met de directie of één van onze teamleden.

Alvast van harte welkom om een kijkje te nemen op deze schoolsite !