Eerste en tweede kleuterklas

Eerste en tweede kleuterklas A onder leiding van juf Ann.

1-2ka@vbsgeta.be

Eerste en tweede kleuterklas B onder leiding van juf Aline. Juf Dien vervangt haar nu.

1-2kb@vbsgeta.be

Eerste en tweede kleuterklas C onder leiding van juf Anke en juf Joke.

1-2kc@vbsgeta.be