voor- en naschoolse opvang

Martine Verdonck

Bij wijzigingen of sporadisch gebruik van de opvang
verwittigt men ten laatste de dag voordien aan Mevr. Martine Verdonck : 0494 90 48 88 – enkel na 07.00 uur en voor 21.00!


Op woensdagnamiddag zal de opvang worden voorzien door de bengelbende.